Kako dobiti Slovensku Radnu dozvolu?
Dobivanje Slovenske Radne dozvole puno jednostavnije ko ikada prije! 

Otvaranjem vlastite firme u Sloveniji dobijate pravo na radnu dozvolu u Slo i EU.
Otvori se nova firma i od početka ste vlastnik Vi. Vi odaberete ime i djelatnosti firme.
Prilikom otvaranja firme za vas pripremimo svu dokumentaciju i uplatimo kapital.
Naši partneri vam pomognu oko dobivanja radne dozvole i računovodstva.
Imate mogučnost korištenja naše adrese.
Radnu dozvolu stječemo putem utvaranje d.o.o. poduzeća. Nije vam potrebno uplatiti kapital u vrijednosti 50.000 EUR za d.o.o. Imate mogućnost korištenja naše adrese kao sjedište firme.

Slovenska radna dozvola za sve državljane BiH
Prilikom otvaranje radne dozvolu u Sloveniji ili EU, pomažemo oko cjelokupne registracije. Zajedno ćemo registrati firmu, urediti ćemo vam slovenski porezni broj (LIB), adresu sjedišta firme, računovodstvo i sve što je neuphodno prilikom otvaranja radne dozvole.

 

Vaše ime i prezime

Vaš email

Vaš telefonski broj

Kad želite otvoriti d.o.o.?

Komentar