SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji Podpis d.o.o.

Osnovni namen, ki ga zasleduje Podpis d.o.o., je izvajanje pomoči pri iskanju ponudb za različne dejavnosti na podlagi povpraševanja.

Podpis d.o.o. kot izvajalec Podpis d.o.o. izvaja Podpis d.o.o. skladno s temi Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca Podpis d.o.o. ter Povpraševalcev Podpis d.o.o. pri uporabi storitev Podpis d.o.o.. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec Podpis d.o.o..

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

Asistent: je oseba (m/ž) v klicnem centru na številki 070 444 222

Podpis d.o.o.: je storitev, ki nudi Povpraševalcem Podpis d.o.o. pomoč pri iskanju ponudb različnih ponudnikov.

Izvajalec Podpis d.o.o.: Izvajalec storitve je Podpis d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana, matična številka: 3667715000, davčna številka: 42133033.

Ponudnik: Ponudnik različnih storitev, ki storitve izvaja za svoj račun.

Povpraševalec Podpis d.o.o. : Koristnik Podpis d.o.o. , fizična ali pravna oseba, ki z obiskom spletne strani ustanovitevdoo.com pridobi pravico koristiti storitev Podpis d.o.o. na način, da povprašuje po različnih ponudbah.

OpisPodpis d.o.o.

Storitve Podpis d.o.o. so na voljo Povpraševalcem Podpis d.o.o. . Podpis d.o.o. združuje obiskovalce Podpis d.o.o. in ponudnike. Povpraševalec Podpis d.o.o. brezplačno posreduje svoje povpraševanje za posamezno dejavnost Izvajalcu Podpis d.o.o. preko internetnega obrazca na spletni strani ustanovitevdoo.com in tako posreduje potrebne podatke asistentu v klicnem centru z namenom, da mu asistent poišče ponudnike storitve za iskano storitev. Izvajalec Podpis d.o.o. lahko ponudnikom posreduje povpraševanje Povpraševalca Podpis d.o.o. . Ponudniki lahko kontaktirajo Povpraševalca Podpis d.o.o. , s katerim se neposredno dogovorijo za pripravo ponudb. Izvajalec Podpis d.o.o. preveri sklenitev dogovora in lahko tudi ponakupno zadovoljstvo Povpraševalca Podpis d.o.o. .

Povpraševalec Podpis d.o.o. na podlagi obiska spletne strani Podpis d.o.o. pridobi pravico do naslednjih storitev:

na podlagi povpraševanja po različnih storitvah, Izvajalec Podpis d.o.o. Povpraševalcu Podpis d.o.o. skladno s povpraševanjem priskrbi ponudbe ponudnikov;

Izvajalec Podpis d.o.o. ponudnikom posreduje kontaktne podatke Povpraševalca Podpis d.o.o. za namen dogovora o pripravi ponudb, če je to potrebno;

Povpraševalcu Podpis d.o.o. Izvajalec Podpis d.o.o. nudi podporo pri koriščenju Podpis d.o.o. na način, da posreduje informacije o Podpis d.o.o. in mu s svetovanjem pomaga pri koriščenju Podpis d.o.o. .

Povpraševanja

Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec Podpis d.o.o. , je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani ponudnikov.

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od Podpis d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s klikom na gumb »Odjava«, ki je vključen v vsako prejeto elektronsko sporočilo; s pošiljanjem e-pošte info@odpripodjetje.si ali s klicem na telefonsko številko 070 444 222 . Več informacij o tem se nahaja v Splošnih pogojih.

Podpis d.o.o. oz. Ponudniki v najkrajšem možnem času posredujejo ponudbo Povpraševalcu Podpis d.o.o. preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Ponudnikom in Povpraševalcem Podpis d.o.o. .

V času veljavnosti ponudnikove ponudbe jo Povpraševalec Podpis d.o.o. sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec Podpis d.o.o. prejeto ponudbo sprejme, je za ponudnika zavezujoča. Pogodbeno razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med ponudnikom in Povpraševalcem Podpis d.o.o. . Vsebina in oblika pogodbe temelji na dogovoru med ponudnikom in Povpraševalcem Podpis d.o.o. na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določene pogodbe sklenjene v pisni obliki, pri čemer Izvajalec Podpis d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve pogodbenega razmerja med Povpraševalcem Podpis d.o.o. in ponudnikom. Izvajalec Podpis d.o.o. Povpraševalcu Podpis d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi ponudnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del ponudnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti ponudnika.

Povpraševalec Podpis d.o.o. ima na voljo oddati običajno število povpraševanj za povprečno število gospodinjstev.

Ponudbe oz. raziskava

Izvajalec Podpis d.o.o. bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Izvajalec Podpis d.o.o. ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Izvajalec Podpis d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve ponudnikov storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Niti Izvajalec Podpis d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku Podpis d.o.o. , ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Podpis d.o.o. za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

V proces ocenjevanja zadovoljstva pacientov za že opravljene posege so vključeni le Povpraševalci Podpis d.o.o. , ki opravijo posege, za katere jim je ponudbe posredoval Izvajalec Podpis d.o.o. oz. Ponudnik in izključno posegi, ki so bili opravljeni pri Ponudniku iz ponudbe.

Obračun storitevPovpraševalec Podpis d.o.o. ima storitve, ki jih ponuja Podpis d.o.o. in se nanašajo izključno na povpraševanje, pridobitev ponudb in vpogled v oceno zadovoljstva pacientov, na voljo brezplačno.

Uporaba storitev Podpis d.o.o.

Podpis d.o.o. predstavlja pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika s pomočjo asistenta in tehnologije klicnega centra v okviru Podpis d.o.o. in v nobenem primeru ne pomeni tudi plačilo blaga ali storitev, ki jih je v nadaljevanju dobavil ali opravil ponudnik. Vse storitve in blago, vedno, brez izjeme plača Povpraševalec Podpis d.o.o. neposredno ponudniku.

Izvajalec Podpis d.o.o. v vseh primerih nastopa zgolj kot pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika za Povpraševalca Podpis d.o.o. . V celotnem postopku Povpraševalec Podpis d.o.o. nastopa kot naročnik in plačnik blaga in/ali storitev ponudniku, s katerim je sklenil dogovor po opravljeni Podpis d.o.o. . Izvajalec Podpis d.o.o. ne nastopa kot naročnik in plačnik dogovorjenih storitev in/ali blaga.

Vse informacije in vsebine, ki so posredovane Povpraševalcu Podpis d.o.o. s strani Izvajalca Podpis d.o.o. in jih je le-ta pridobil od ponudnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri ponudnikih, zato Izvajalec Podpis d.o.o. ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne.

Povpraševalec Podpis d.o.o. lahko vse informacije, ki jih je prejel od Izvajalca Podpis d.o.o. , uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru Povpraševalcu Podpis d.o.o. ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Izvajalca Podpis d.o.o. posredovati tretjim osebam, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.

V primeru suma, da Povpraševalec Podpis d.o.o. zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo gospodinjstva, ima Izvajalec Podpis d.o.o. pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. V primeru zlorabe klicnega centra, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Izvajalec Podpis d.o.o. pravico do blokiranja storitve Podpis d.o.o. Povpraševalcu Podpis d.o.o. .

Storitve Podpis d.o.o. se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oz. ne kršijo veljavne zakonodaje oz. ne kršijo pravic tretjih oseb.

Izvajalec Podpis d.o.o. posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.

V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oz. veljavni zakoni, lahko Izvajalec Podpis d.o.o. izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oz. veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Izvajalcu Podpis d.o.o. dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti storitev Podpis d.o.o. .

Varstvo osebnih podatkov

Izvajalec Podpis d.o.o. je upravljavec osebnih podatkov Povpraševalcev Podpis d.o.o. , ki bodo uporabljeni pri izvajanju Podpis d.o.o. . Povpraševalec Podpis d.o.o. s povpraševanjem v Podpis d.o.o. podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo izključno za namene izvajanja storitev Podpis d.o.o. in sicer za ocenjevanje zadovoljstva pacientov pri izbranih ponudnikih, ki ustrezajo kriterijem Podpis d.o.o. . Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval ponudniku, ki bo Povpraševalca Podpis d.o.o. poklical in se dogovoril za ogled oziroma za druge potrebne postopke.

Povpraševalec Podpis d.o.o. podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov, tudi pogodbenim izvajalcem ter v tretje države, z namenom obveščanja o novostih in storitvah ali tehničnih rešitvah in podobnih aktivnostih, ki jih ponuja Izvajalec Podpis d.o.o. : razčlenitev uporabnikov, statistične obdelave in obveščanje o ponudbah, neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja.

Izvajalec Podpis d.o.o. bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Pridobljeni podatki se hranijo do preklica s strani Povpraševalca Podpis d.o.o. . Izvajalec Podpis d.o.o. mora Povpraševalcu Podpis d.o.o. na njegovo zahtevo: potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj; dati informacijo o metodah obdelave podatkov; dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Svojo zahtevo, vezano na pravice iz prejšnjega odstavka, Povpraševalec Podpis d.o.o. lahko kadarkoli pisno sporoči na elektronski naslov info@odpripodjetje.si ali na naslov Podpis d.o.o. , Stegne 35, 1000 Ljubljana. Izvajalec Podpis d.o.o. bo zahtevo dosledno spoštoval.

Reklamacije

Povpraševalec Podpis d.o.o. ima pravico, da Izvajalcu Podpis d.o.o. sporoči svoje reklamacije oz. zadovoljstvo glede opravljenih storitev Podpis d.o.o. s strani ponudnikov na telefonsko številko 070 444 222 ali na elektronski naslov info@odpripodjetje.si

Spremembe Splošnih pogojev

Izvajalec Podpis d.o.o. si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Povpraševalec Podpis d.o.o. obveščen z objavo na spletnih straneh Izvajalca Podpis d.o.o. . Izvajalec Podpis d.o.o. Povpraševalcu Podpis d.o.o. svetuje, da redno spremlja spletne strani Izvajalca Podpis d.o.o. . V kolikor se s spremenjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.

Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Povpraševalec Podpis d.o.o. z oddajo povpraševanja preko spletne strani Podpis d.o.o. vstopa v Podpis d.o.o. in soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji začnejo veljati 1.1.2019 in so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca Podpis d.o.o. .